ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
14
5
19
2
ป.1
3
9
12
1
ป.2
1
6
7
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
27
25
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
30
71
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...