ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
17
19
36
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
38
39
77
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
19
19
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
77
151
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...