ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
21
20
41
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
39
45
84
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
2
5
7
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
15
19
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
84
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...