ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
9
19
1
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
26
29
55
3
ป.1
8
11
19
1
ป.2
7
15
22
1
ป.3
8
14
22
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
44
63
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
92
162
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...