ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
10
15
1
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
25
30
55
3
ป.1
8
13
21
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
2
6
8
1
รวมประถม
42
54
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
84
151
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...