ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่โทน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
7
3
10
1
ป.1
3
5
8
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
0
2
2
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
3
0
3
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
15
16
31
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
19
41
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...