ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
13
23
1
อบ.2
32
21
53
2
อบ.3
37
31
68
2
รวม อบ.
79
65
144
5
ป.1
71
65
136
4
ป.2
58
45
103
3
ป.3
77
54
131
3
ป.4
59
64
123
3
ป.5
74
57
131
3
ป.6
57
72
129
3
รวมประถม
396
357
753
19
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
475
422
897
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...