ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
37
43
80
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
16
10
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
62
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...