ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
10
19
29
2
ป.1
3
8
11
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
31
42
73
6
ม.1
20
14
34
1
ม.2
12
7
19
1
ม.3
11
13
24
1
รวมมัธยมต้น
43
34
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
95
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...