ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
6
15
21
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
32
43
75
6
ม.1
15
9
24
1
ม.2
17
12
29
1
ม.3
12
5
17
1
รวมมัธยมต้น
44
26
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
84
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...