ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
8
11
19
2
ป.1
2
12
14
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
7
1
8
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
27
37
64
6
ม.1
4
9
13
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
21
23
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
71
127
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...