ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาดซ้อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
7
2
9
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
3
0
3
1
รวมประถม
25
18
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
20
52
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...