ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเบน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
4
9
13
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
3
0
3
1
รวมประถม
26
26
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
35
65
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...