ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยพอด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
7
10
17
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
7
14
21
1
ป.3
2
6
8
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
27
42
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
52
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...