ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพียงหลวง 18 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
12
18
30
2
ป.1
7
13
20
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
51
49
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
67
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...