ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
2
13
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
20
8
28
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
16
10
26
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
69
47
116
6
ม.1
12
11
23
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
30
29
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
84
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...