ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
0
0
0
0
ป.2
3
3
6
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
13
18
31
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
25
47
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...