ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
6
6
12
2
ป.1
2
7
9
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
7
12
19
1
ป.4
3
10
13
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
35
47
82
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
24
19
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
72
137
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...