ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมี่ยง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
14
20
34
3
ป.1
6
7
13
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
15
9
24
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
59
38
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
58
131
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...