ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมี่ยง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
15
16
31
3
ป.1
5
10
15
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
57
44
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
60
132
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...