ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปกติ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
9
16
25
3
ป.1
12
4
16
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
8
1
9
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
47
21
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
37
93
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...