ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
17
27
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
21
31
52
2
ป.1
13
19
32
1
ป.2
13
14
27
1
ป.3
10
17
27
1
ป.4
9
14
23
1
ป.5
24
9
33
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
85
82
167
6
ม.1
13
13
26
1
ม.2
14
11
25
1
ม.3
9
18
27
1
รวมมัธยมต้น
36
42
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
155
297
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...