ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
15
26
1
อบ.3
16
19
35
1
รวม อบ.
27
34
61
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
10
16
26
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
25
11
36
1
ป.5
17
9
26
1
ป.6
17
23
40
1
รวมประถม
90
85
175
6
ม.1
16
12
28
1
ม.2
9
17
26
1
ม.3
12
13
25
1
รวมมัธยมต้น
37
42
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
161
315
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...