ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
4
4
8
3
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
3
3
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
8
13
21
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12
17
29
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...