ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากยาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
3
8
11
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
43
44
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
51
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...