ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
7
6
13
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
42
40
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
46
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...