ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
36
62
2
อบ.3
21
27
48
2
รวม อบ.
47
63
110
4
ป.1
37
33
70
2
ป.2
30
37
67
2
ป.3
35
41
76
2
ป.4
35
28
63
2
ป.5
31
38
69
2
ป.6
37
39
76
2
รวมประถม
205
216
421
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
252
279
531
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...