ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาค้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
19
35
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
32
30
62
2
ป.1
17
26
43
2
ป.2
15
13
28
1
ป.3
19
14
33
1
ป.4
13
16
29
1
ป.5
19
16
35
1
ป.6
22
17
39
1
รวมประถม
105
102
207
7
ม.1
18
17
35
1
ม.2
15
13
28
1
ม.3
16
16
32
1
รวมมัธยมต้น
49
46
95
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
186
178
364
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...