ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคกเว้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
2
0
2
2
ป.1
0
0
0
0
ป.2
1
0
1
1
ป.3
4
0
4
1
ป.4
0
3
3
1
ป.5
0
1
1
1
ป.6
0
2
2
1
รวมประถม
5
6
11
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
7
6
13
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...