ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
19
6
25
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
4
11
15
1
ป.4
20
5
25
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
13
5
18
1
รวมประถม
72
41
113
6
ม.1
23
16
39
1
ม.2
16
16
32
1
ม.3
15
22
37
1
รวมมัธยมต้น
54
54
108
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
111
259
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...