ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
32
57
2
อบ.3
37
37
74
3
รวม อบ.
62
69
131
5
ป.1
41
39
80
3
ป.2
32
29
61
2
ป.3
47
34
81
3
ป.4
40
38
78
3
ป.5
32
29
61
2
ป.6
30
30
60
2
รวมประถม
222
199
421
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
284
268
552
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...