ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
15
11
26
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
12
13
25
1
รวมประถม
56
57
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
1
0
1
1
รวมมัธยมต้น
1
0
1
1
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
68
140
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...