ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังผา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
15
6
21
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
2
15
17
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
40
48
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
54
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...