ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากปัด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
28
23
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
31
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...