ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากปัด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
3
10
13
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
29
23
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
33
65
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...