ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
22
13
35
1
รวม อบ.
37
29
66
3
ป.1
19
8
27
1
ป.2
17
9
26
1
ป.3
15
9
24
1
ป.4
16
17
33
1
ป.5
9
14
23
1
ป.6
19
19
38
1
รวมประถม
95
76
171
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
105
237
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...