ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดอกคำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
14
14
28
1
รวม อบ.
22
28
50
3
ป.1
14
9
23
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
22
17
39
2
ป.4
29
16
45
2
ป.5
21
17
38
1
ป.6
11
18
29
1
รวมประถม
109
86
195
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
114
245
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...