ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้วเมธี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
53
51
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
63
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...