ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
12
20
32
1
รวม อบ.
25
31
56
2
ป.1
24
16
40
2
ป.2
14
18
32
1
ป.3
18
21
39
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
19
14
33
1
ป.6
19
12
31
1
รวมประถม
108
95
203
7
ม.1
14
15
29
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
9
18
27
1
รวมมัธยมต้น
34
47
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
173
340
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...