ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
0
4
4
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
29
31
60
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
20
15
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
59
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...