ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
5
5
10
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
30
25
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
6
2
8
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
10
10
20
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
40
85
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...