ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยตาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
22
19
41
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
19
8
27
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
69
57
126
6
ม.1
18
15
33
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
36
30
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
106
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...