ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
228
324
552
13
ม.2
217
333
550
13
ม.3
232
316
548
13
รวมมัธยมต้น
677
973
1,650
39
ม.4
214
383
597
14
ม.5
217
366
583
14
ม.6
177
369
546
14
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
608
1,118
1,726
42
รวมทั้งหมด
1,285
2,091
3,376
81
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...