ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
229
311
540
14
ม.2
226
322
548
12
ม.3
229
330
559
12
รวมมัธยมต้น
684
963
1,647
38
ม.4
184
378
562
15
ม.5
193
406
599
13
ม.6
184
345
529
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
561
1,129
1,690
40
รวมทั้งหมด
1,245
2,092
3,337
78
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...