ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
111
100
211
6
ม.2
88
87
175
5
ม.3
108
82
190
5
รวมมัธยมต้น
307
269
576
16
ม.4
63
103
166
6
ม.5
61
70
131
6
ม.6
38
80
118
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
162
253
415
18
รวมทั้งหมด
469
522
991
34
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...