ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
87
86
173
5
ม.2
107
83
190
5
ม.3
89
105
194
5
รวมมัธยมต้น
283
274
557
15
ม.4
59
70
129
6
ม.5
39
78
117
6
ม.6
30
66
96
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
128
214
342
18
รวมทั้งหมด
411
488
899
33
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...