ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเชียงคาน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
164
157
321
8
ม.2
152
189
341
8
ม.3
125
155
280
8
รวมมัธยมต้น
441
501
942
24
ม.4
88
167
255
6
ม.5
77
141
218
6
ม.6
89
148
237
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
254
456
710
18
รวมทั้งหมด
695
957
1,652
42
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...