ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
67
96
4
ม.2
34
62
96
4
ม.3
35
61
96
4
รวมมัธยมต้น
98
190
288
12
ม.4
48
96
144
6
ม.5
35
109
144
6
ม.6
35
108
143
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
118
313
431
18
รวมทั้งหมด
216
503
719
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...