ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภูเรือวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
119
121
240
6
ม.2
91
127
218
6
ม.3
88
103
191
6
รวมมัธยมต้น
298
351
649
18
ม.4
44
89
133
4
ม.5
41
86
127
4
ม.6
51
74
125
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
136
249
385
12
รวมทั้งหมด
434
600
1,034
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...