ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
260
340
600
14
ม.2
200
294
494
12
ม.3
198
281
479
13
รวมมัธยมต้น
658
915
1,573
39
ม.4
166
328
494
12
ม.5
128
297
425
12
ม.6
105
258
363
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
399
883
1,282
36
รวมทั้งหมด
1,057
1,798
2,855
75
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...