ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
212
286
498
13
ม.2
197
287
484
11
ม.3
182
277
459
11
รวมมัธยมต้น
591
850
1,441
35
ม.4
113
277
390
12
ม.5
110
259
369
11
ม.6
107
248
355
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
330
784
1,114
33
รวมทั้งหมด
921
1,634
2,555
68
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...