ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
80
111
191
6
ม.2
67
110
177
6
ม.3
58
98
156
6
รวมมัธยมต้น
205
319
524
18
ม.4
64
120
184
6
ม.5
60
115
175
5
ม.6
55
81
136
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
179
316
495
16
รวมทั้งหมด
384
635
1,019
34
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...