ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
63
110
173
5
ม.2
93
94
187
5
ม.3
76
88
164
5
รวมมัธยมต้น
232
292
524
15
ม.4
85
84
169
5
ม.5
59
99
158
5
ม.6
63
78
141
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
207
261
468
15
รวมทั้งหมด
439
553
992
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...