ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
50
42
92
3
ม.2
46
51
97
3
ม.3
63
40
103
3
รวมมัธยมต้น
159
133
292
9
ม.4
47
53
100
3
ม.5
36
34
70
3
ม.6
16
30
46
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
99
117
216
8
รวมทั้งหมด
258
250
508
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...