ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
17
36
1
อบ.3
31
27
58
2
รวม อบ.
50
44
94
3
ป.1
68
35
103
3
ป.2
39
46
85
2
ป.3
44
51
95
3
ป.4
50
37
87
2
ป.5
39
43
82
2
ป.6
43
41
84
2
รวมประถม
283
253
536
14
ม.1
64
52
116
3
ม.2
73
58
131
4
ม.3
66
73
139
4
รวมมัธยมต้น
203
183
386
11
ม.4
16
21
37
1
ม.5
11
17
28
1
ม.6
7
9
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
34
47
81
3
รวมทั้งหมด
570
527
1,097
31
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...