ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
20
49
3
อบ.3
47
22
69
3
รวม อบ.
76
42
118
6
ป.1
39
49
88
3
ป.2
40
48
88
3
ป.3
49
36
85
3
ป.4
37
42
79
3
ป.5
43
40
83
3
ป.6
50
34
84
3
รวมประถม
258
249
507
18
ม.1
75
57
132
3
ม.2
67
75
142
4
ม.3
48
63
111
3
รวมมัธยมต้น
190
195
385
10
ม.4
14
22
36
1
ม.5
7
12
19
1
ม.6
7
16
23
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
28
50
78
3
รวมทั้งหมด
552
536
1,088
37
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...