ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
9
25
2
อบ.3
23
25
48
2
รวม อบ.
39
34
73
4
ป.1
60
69
129
6
ป.2
80
77
157
6
ป.3
92
87
179
5
ป.4
78
93
171
5
ป.5
79
94
173
5
ป.6
65
91
156
5
รวมประถม
454
511
965
32
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
493
545
1,038
36
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...