ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
2
อบ.3
28
35
63
2
รวม อบ.
41
49
90
4
ป.1
78
69
147
6
ป.2
85
84
169
5
ป.3
71
78
149
4
ป.4
80
87
167
5
ป.5
69
93
162
5
ป.6
78
99
177
5
รวมประถม
461
510
971
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
502
559
1,061
34
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...