ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
14
8
22
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
12
18
30
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
17
24
41
1
รวมประถม
78
81
159
6
ม.1
24
29
53
2
ม.2
34
18
52
2
ม.3
21
31
52
2
รวมมัธยมต้น
79
78
157
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
159
316
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...