ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวัดหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
8
15
23
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
14
16
30
1
รวมประถม
63
67
130
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
81
158
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...