ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงกำพี้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
10
12
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
4
13
17
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
47
32
79
6
ม.1
14
8
22
1
ม.2
5
14
19
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
24
28
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
73
148
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...