ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
22
21
43
2
ป.1
11
21
32
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
11
16
27
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
16
16
32
1
รวมประถม
74
95
169
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
116
212
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...